GALLIA

巖石系列

洗盡鉛華,石之本色

設計靈感

靈感取自澳大利亞最高山脈藍山山脈,巖石的紋路清晰可鑒,凸凹有致,讓人在家也仿佛徜徉在自然中。

巖石(GALLIA)-經典瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

巖石(GALLIA)-經典瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

巖石(GALLIA)-經典瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

巖石(GALLIA)-經典瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚

  1. 10 X 10cm
  2. 25 X 40cm
巖石(GALLIA)-經典瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚
巖石(GALLIA)-經典瓷磚-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷磚
福彩安徽快3遗漏号码